Mina Uppdrag

Jag, Lena Böhn, jobbar som dietist på Carlanderska Sjukhuset, där träffar jag främst personer med funktionella och inflammatoriska mag-tarmdiagnoser såsom IBS, reflux, illamående, Crohns och Ulcerös kolit t.ex.


Jag jobbar även som dietist på konsultbasis på Tremedikus i Göteborg. Där ger jag kostråd vid olika tillstånd som t.ex. ohälsosamma matvanor, IBS (känslig mage och tarm), celiaki (glutenintolerans), IBD (bl.a Crohns, Ulcerös kolit) och andra mag-tarmbesvär. Diabetes, övervikt, högt blodtryck, gikt, höga blodfetter är exempel på andra diagnoser som jag också gärna hjälper till att behandla genom att skräddarsy kostråd utifrån ditt hälsotillstånd, dina vanor och preferenser.

Vill du boka tid för kostråd så kan du göra det genom att boka tid till dietist på specialistvårdmottagningen Tremedikus i Göteborg på 031-718 18 10

TreMedikus Loga


Jag är som forskare och dietist även delaktig i att driva en kost- och läkemedelsstudie vid IBS på Sahlgrenska sjukhuset. Om du är intresserad av att deltaga i studien och bor i Göteborg eller Borås, har IBS-diagnos, är över 18 år och om inte strikt följer någon kost/diet eller utesluter allt för många livsmedel så är du välkommen att anmäla intresse till magtarmlab.su@vgregion.se och du får då mer information om studien. Du kan också läsa mer på Trialy.se och anmäla dig direkt där. Vi inkluderar studiedeltagare under hela 2020.

Västra Götalandsregionen Loga


Förutom dessa uppdrag svarar jag på frågor om IBS och andra mag-tarmbesvär för alltomibs.se. Allt om IBS är en hemsida där man kan hitta aktuell information om allt från de senaste forskningsrönen om orsakerna till IBS, Irritable Bowel Syndrome, och nya behandlingsformer till magvänliga recept och motionsövningar som passar dig som lider av IBS.

Alltomibs.se Loga


Dessutom är jag delaktig i utveckling och drift av en mobilapp för personer med IBS och andra magbesvär. Appen heter Tummy Lab och är ett utbildningsprogram – prata med din doktor om du är intresserad av appen.
Läs mer på tummylab.com

Tummy Lab Loga


Tidigare Uppdrag:

Jag träffade tidigare patienter på Scandinavian Gastro Clinic i Mölndal.

Scandinavian Gastro Clinic Loga


Jag har tidigare haft konsultuppdrag som dietist på Aleris Specialistvård Arkivgatan. Detta hade jag mellan januari 2018 till juli 2019.

Aleris Loga


Den 11 november 2016 var jag i Barcelona och höll ett föredrag för gastroenterologer på gastro-kongressen GEMD (Grupo Español de Motilidad Digestiva) om betydelsen av FODMAP-dieten vid mag-tarmsjukdomar. Föredraget var uppskattat och kvällen avslutades med en gemensam middag på Restaurant 1092 – Modernist Café.

Grupo Español de Motilidad Digestiva Loga


Jag har även tidigare haft uppdrag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med att hålla i en studie som undersöker den eventuella effekten av aloe vera på mag-tarmsymtom vid IBS. Studien är avslutad och vi tar inte emot fler intresseanmälningar till denna studie längre. Materialet håller på att analyseras – dock inte av mig, så jag kan inte lämna några rapporter. Mer info kommer när studiens resultat är sammanställt och publicerat i någon vetenskaplig tidskrift.

Sahlgrenska Universitetssjukhus Loga